Om fikarasten.se

Vilka är vi?

Vi är elever på Häggviks gymnasium och vi gör den här sidan som vårt gymnasiesärskolearbete. Vi går på programmen Samhälle, Natur & Språk samt Estetisk verksamhet. Vi kommer att skriva om, fota och filma olika delar av arbetslivet.

Hur jobbar vi?

En gång i veckan ses vi på fikarasten.se. Varje gång följer vi vår arbetsordning. Den ser ut så här:

Vad handlar fikarasten.se om?

Vi pratar mycket om livet efter skolan på vår skola. Vi har APL (praktik) två dagar i veckan i trean och fyran så vi vet ganska mycket om arbetslivet.

Vad är gymnasiesärskolearbete?

Här kan ni läsa ett utdrag ur målen för gymnasiesärskolearbetet:

”Gymnasiesärskolearbetet är en uppgift om 100 gymnasiesärskolepoäng. Målet är att eleven ska visa att hon eller han är förberedd för ett yrkesområde som gäller för programmet.

Gymnasiesärskolearbetet är en del av gymnasiesärskolans programmål och ska inriktas mot yrkesområden inom programmets karaktär. På programmet Samhälle, natur och språk kan gymnasiesärskolearbetet genomföras inom olika yrkesområden.

Gymnasiesärskolearbetet ska visa elevens förmåga att utföra vanligt förekommande arbetsuppgifter inom yrkesområdet. Eleven ska så självständigt som möjligt eller tillsammans med en handledare planera, genomföra och utvärdera sin uppgift.”

Vi ville samla alla våra tankar om yrkeslivet och APL på en och samma sida. På så sätt får alla bidra med just sin del, samtidigt som vi kan arbeta mot ett och samma mål.

 

Hur jobbar vi med upphovsrätt och källkritik?

Läs gärna vår artikel om upphovsrätt och hur vi jobbat med den här.

Dessutom har vi arbetat med Skolverkets affisch ”Kolla källan!”

Varför ska vi vinna webbstjärnan då?

Gå in och läs svaren i vår digitala enkät, sista frågan så får ni våra motiveringar! Där står det också vilka förmågor vi har tränat på och vad vi har lärt oss!